Mimar Sinan’ın 470 yıllık eserine AKP ihaneti

HABER MERKEZİ

Mimar Sinan’ın kalfalık esere olan, 470 yıllık Süleymaniye Camii’ne yapılan saygısızlığın altından, İBB Meclisi’ndeki AKP grubu çıktı. Süleymaniye Camisi’ni gölgeleyen inşaata onay veren plan, yeni İBB yönetimi karşı çıktığı halde AKP ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildi. Plana CHP ve İyi Parti grupları ret oyu vermişti.

İlim Yayma Vakfı tarafından, Süleymaniye Camisi’nin Haliç’e bakan kuzey doğu yamacında yapılan inşaat, tarihi eseri gölgelediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Ancak inşaatın yapılmasına olanak sağlayan imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nden, AKP ve MHP gruplarının oylarıyla, “oy çokluğu” ile geçirilmişti. Yeni İBB yönetimi, uzun bir gerekçe ile karşı çıktığı imar planı teklifin, yapı yoğunluğunu arttırıcı, emsal teşkil edici ve bazı parseller için ayrıcalıklı imar planı olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Sorun sadece bir değil 30 parsel

İBB’nin önceki AKP yönetimi, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun henüz başkanlık mazbatasını almadan önce, 1 Nisan 2019 tarihinde, söz konusu “Süleymaniye Yenileme Alanı” için, “Ada Avan Proje” hazırlayarak Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sundu. Koruma Kurulu 18 Temmuz 2019 tarihinde projeyi uygun buldu. AKP’li Fatih Belediyesi, Koruma Kurulu’nun kararına dayanarak, söz konusu bölgedeki 30 parseli kapsayan alan için imar planı değişikliği hazırladı ve bu değişikliği 7 Ocak 2021 tarihinde Fatih Belediye Meclisi kabul etti. Fatih Belediyesi hazırladığı plan değişikliğini onay ve gereğinin yapılması için İBB’ye gönderdi. İBB Meclisi de söz konusu kararı 16 Eylül 2021 tarihli gündemine alarak görüştü.

30 parseli kapsayan plan değişikliği içinde yer alan Fetva Han, 494 ada 1 parselde bulunuyor. İlim Yayma Vakfı tarafından yıkılan bina, arazinin eğiminden dolayı bir tarafta 4 kat olmasına karşın diğer tarafta 7 kattı.

İBB Planlama Müdürlüğü’nün eleştirisi

İBB Planlama Müdürlüğü, gelen plan değişikliği teklifini, kendi görüşünü de ekleyerek, gereğinin yapılması için İBB Meclisi’ne gönderdi. Teklif ile bazı parsellere yapı yoğunluğu ve irtifa artışı getirilmek istendiğini belirten Planlama Müdürlüğü, çekincelerini özetle şöyle belirtmişti:

“Bu alanda meri planlarda amir hükmünde olan H:9,50m. Ve H:12.50m. sınırlamalar dikkate alınmadan 3 ve 4 kat olarak düzenlemelerin yapıldığı, Tescilli medrese duvarı ve 494 ada 2 parseldeki tescilli sivil mimarlık örneği kapsamında imar planında, Fetva yokuşundaki irtifalar maksimum H:9.50(3 kat) olarak belirlenmiş iken, plan değişikliği teklifi ile tescilli eski eserler dikkate alınmadan bazı parsellerin H:4 kat teklif edilerek ayrıcalıklı imar hakkı tanınmak istendiği, söz konusu teklifin bu haliyle geçmesi durumunda çevresine emsal teşkil edici nitelikte olduğu ve büyük hassasiyet gösterilerek korunması gereken bu alanların bu şekildeki irtifa artışları ile daha da baskı altına alınacağı, bölge plan kararlarına aykırı, yapı yoğunluğunu arttırıcı, çevresine emsal teşkil edici ve münferit parsellerin bazılarına ayrıcalıklı imar hakkı tanınmasına yönelik plan değişikliği teklifinin yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

AKP ve MHP’nin oy çokluğu ile

İBB Meclisi, Planlama Müdürlüğünün olumsuz görüşü ile gelen imar planı değişikliği teklifini, AKP ve MHP gruplarının oy çokluğu ile ilçesinden geldiği şekliyle kabul etti. CHP ve İyi Parti grupları plan değişikliği teklifine ret oyu verdi.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir